Wilberg Studio

Wilberg Studio

Priser

Fastpris / Timepris
Ta kontakt for fastpris / timepris på hele ditt prosjekt.  


Leie av studio en ukedag: 3500,- inkl. mva.

Inkluderer 8 timer (dagtid) og teknikker.

Leie av studio lørdag eller søndag: 4000,- inkl. mva.
Inkluderer 8 timer og teknikker.

Leie av studio lørdag & søndag: 7000,- inkl. mva.
Inkluderer 16 timer og teknikker.

 

Miksing av en sang: 1500,- inkl. mva.
Rabatt for miksing av flere enn to sanger.

Overføring av audio fra kassett: 840,- inkl. mva.
Inkluderer sporindeling og støyreduksjon

Singback: 1500,- pr. sang inkl. mva.
Inkluderer opptak og miksing. Prisreduksjon ved flere sanger.

 

Trenger du musikere til ditt prosjekt?
Pris vil variere utifra mengde etc, ta kontakt for pris.

Trenger du hjelp med mastering, trykking, cover etc?
Eksterne priser, jeg kordinerer til timepris.

 

 

 

Copyright Wilberg Studio 2020